تماس با ما

تماس با همكاران

 
 
رديف        نام و نام        خانوادگي                سمت    شماره داخلي    شماره فاکس
1 مالک حسين زاده دبير شوراي مرکزي ورزش و مسئول هماهنگي امور ورزش صنعت آب و برق 6227      6222
2 آذر افشاري رئيس گروه تربيت بدني و گسترش ورزش هاي همگاني 6223 "
3 راحله زينالي
 
کارشناس 6225 "
4 علي نوزاد
 
کارشناس 6627 "
 

آدرس

Untitled-naqsheh.png

آدرس : تهران ، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش ، روبروي درب جنوبي پارک ملت ، ساختمان وزارت نيرو ، طبقه   اول.بال غربي-اتاق101
کد پستي: 1996833611
تلفن : 81606766،81606227، 81606225 و 81606223
نمابر:81606222
پست الکترونيک: sport(at)moe.gov.ir