تماس با ما

تماس با همكاران

tamas.png

آدرس

Untitled-naqsheh.png

آدرس : تهران ، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش ، روبروي درب جنوبي پارک ملت ، ساختمان وزارت نيرو ، طبقه   اول.بال غربي-اتاق101
کد پستي: 1996833611
تلفن : 81606766،81606227، 81606225 و 81606223
نمابر:81606222
پست الکترونيک: sport(at)moe.gov.ir