درباره ما

شرح وظايف

 1. برگزاری جلسات ، پیگیری و نظارت بر حسن انجام مصوبات
 2. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ های اجرایی جهت تصویب در شورای مرکزی ورزش با هماهنگی واحدهای ذیربط
 3. تشکیل انجمن‏ها و کارگروه‏های تخصصی بر حسب ضرورت
 4. نظارت بر نحوه برگزاری مسابقات سراسری صنعت آب وبرق
 5. تهیه تقویم ورزشی سالانه وزارت نیرو
 6.  برنامه‏ ریزی جهت برگزاری گردهمایی سالیانه
 7.  نظارت بر عملکرد هیات‏های ورزش استان
 8.  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره‏ های آموزشی مورد نیاز

اهداف ، اقدامات و ماموريت ها

اهداف :
 1. اشاعه و توسعه فرهنگ ورزش همگاني
 2. ارزيابي عملكرد هيات هاي ورزشي شركت هاي صنعت آب و برق
 3. پيگيري و اجراي مصوبات شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو
 4. تشكيل جلسات فصلي ورزش كشور جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت