برگزاري دوره دانش افزائي فوتسال صنعت آب و برق
1395/01/28
با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده با فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران، دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در نظر دارد دوره آموزشی يکروزه "دانش افزائي فوتسال" را زير نظر اساتید بین المللي  در روز پنجشبنه تاريخ 95/1/26سالن همايش شرکت مادرتخصصي توانير برگزار نمايد.
ضمناً جهت دريافت فايلPDF رمز پيروزي در فوتسال به فايل الحاقي ذيل مراجعه نمائيد.