درگذشت دبير محترم هيات ورزش صنعت آب و برق استان خراسان رضوي
1399/07/14

خبر درگذشت ناگهانی همکار عزیز و تلاشگرمان آقای محمد پورمقدم  (شرکت آب و فاضلاب مشهد و دبير هيات ورزش استان خراسان رضوي) موجب تاسف و تاثر شد و این خبر تلخ اعضای خانواده ورزش وزارت نيرو را عزادار کرد. هر چند که فراق و هجران آن عزیز سفر کرده در باور نمی‌گنجد و بسیار سخت و دشوار است، لیکن تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره‌ای نیست که همه از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم.