دبیرخانه شورا

معرفی دفتر

 دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در حوزه معاونت حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی قرار دارد.

شرح وظایف

  1. برگزاری جلسات ، پیگیری و نظارت بر حسن انجام مصوبات
  2. تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ های اجرایی جهت تصویب در شورای مرکزی ورزش با هماهنگی واحدهای ذیربط
  3. تشکیل انجمن‏ها و کارگروه‏های تخصصی بر حسب ضرورت
  4. نظارت بر نحوه برگزاری مسابقات سراسری صنعت آب وبرق
  5. تهیه تقویم ورزشی سالانه وزارت نیرو
  6.  برنامه‏ریزی جهت برگزاری گردهمایی سالیانه
  7.  نظارت بر عملکرد هیات‏های ورزش استان
  8.  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره‏ های آموزشی مورد نیاز