انجمن کوهنوردي

انجمن کوهنوردي

 
عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
 رييس siati.jpg سيامک غضنفرزاده توزيع نيروي برق تبريز 09148142711
نايب رييس 39276.jpg علي اکبر مراد نژاد آب منطقه اي کرمانشاه 09181320297
دبير حسين-زاده.png بيتا حسين زاده مديريت شبكه برق ايران 09122999801