انجمن شطرنج

انجمن شطرنج

 
عنوان تصوير نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
 رييس آرمان عليپور برق منطقه اي باختر 09396124321
نايب رييس

مجتبي يوسفي راکي

آب و فاضلاب خوزستان

09166021620

دبير یگانه-ترابی-شطرنج.png فرناز ترابی یگانه آب و فاضلاب همدان 09183186540

احکام-انجمن-شطرنج.rar