انجمن دو و ميداني

انجمن دووميداني

 
عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
 رييس rasol.JPG سعيد رسولي شرکت برق منطقه اي آذربايجان 09143083554
دبير 1695708649492-(2).jpg زهرا رحمانی شرکت آب و فاضلاب مشهد 09367728026