انجمن تنيس روي ميز

انجمن تنيس روي ميز

 
عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
رئيس thumbnail-(2).jpg زهرا نياقي ها آب و فاضلاب قزوین 09127899501
نائب رئيس مهدیه فقیه زاده آب و فاضلاب تهران 09122074944  
دبیر مرتضی گلشاهی تولید نیروی برق شهید رجایی 09123818531