اصلاحیه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دووميداني خواهران وزارت نيرو
1402/08/27


  در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1402وزارت نیرو مسابقات سراسري  آمادگي جسماني و دووميداني خواهران به مناسبت گرامي‏ داشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان کرمان ( برق منطقه ای )  از تاريخ 1402/09/07 لغايت 1402/09/10  برگزارخواهد شد.
 
"نکات مسابقات سراسری آمادگی جسمانی و دو و میدانی بانوان وزارت نیرو در آذر ماه 1402"
 
  1. در رشته آمادگی جسمانی در هر رده سنی یک نفر میتواند شرکت کند.
  2. در رشته دو و میدانی در هر رده سنی میتواند یک نفر (سرعت و استقامت) و یا دو نفر در یک رده سنی (سرعت و یا استقامت) شرکت کند. مسابقات 100*4 امدادي مستثنی از این بند بوده و بدون لحاظ رده سنی و تعداد شرکت در مسابقه سرعت و یا استقامت میباشد.
  3. مسابقات دو و میدانی در روز اول برگزار میشود و مسابقات آمادگی جسمانی در روز دوم برگزار میشود.
  4. تنها کسانی مجاز به شرکت در مسابقات آمادگی جسمانی هستند که در مسابقات دو و میدانی موفق به کسب مقام نشدند.
شماره تماس رييس و دبير انجمن آمادگي جسماني و دو و ميداني:
  • محسن گنجور ( رييس انجمن آمادگي جسماني ) 09177143324
  • سعيد رسولي ( رييس انجمن دو و ميداني ) 09143083554
  • زهرا رحمانی ( دبير انجمن آمادگي جسماني ) 09367728026
  ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق در فایل  ذیل الحاق می باشد.