گزارش مسابقات دارت سازمان آب و برق خوزستان
1400/10/12
تيم دارت سازمان آب و برق خوزستان در مسابقات دارت کارکنان دولت استان خوزستان موفق به کسب مقام سوم گرديد.اين مسابقات در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 در سالن دارت و تيراندازي کوي بوستان با حضور 11 تيم در بخش آقايان برگزار گرديد که در پايان تيم علوم پزشکي باعبور از حريفان به مقام قهرماني و تيم سازمان آب و برق خوزستان مقام سوم اين مسابقات را کسب نمود.