گزارش برنامه كوهنوردي كاركنان شركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
1399/06/05
برنامه صعود به قله ملک سیاه کوه زاهدان در در تاريخ۳۱مرداد راس ساعت 5 صبح از مقابل خیابان دانشگاه شرکت سهامی برق منطقه ای استان ، پس از طی مسافتی و انجام ورزش صبحگاهی حرکتمان را از ساعت۳۰: ۵ شروع کردیم و در ساعت ۸:۱۵ به یکی از قله های ملک سیاه کوه به ارتفاع ۲۲۴۰متر رسیدیم بعد از استراحت مختصر به پایین قله برگشتیم و صبحانه صرف کردیم. مجموع پیمایش۸.۴ کیلومتر بود.