فتح قله دماوند توسط همکار شرکت توزيع نيروي برق اهواز
1399/05/12

عارف کوچکی از ورزشکاران کوهنورد شاغل در توزيع نيروي برق اهواز  از پنجم تا هشتم مرداد ماه به افتخار شهدای صنعت آب و برق قله 5610 متری دماوند را فتح کرد.