نتايج مسابقات مجازي آمادگي جسماني وزارت نيرو (ويژه آقايان و فرزندان پسر)
1399/07/29
اولين دوره مسابقات مجازي آمادگي جسماني وزارت نيرو با حضور 110 نفر از تاريخ 99/08/08 لغايت 99/08/20 در دو بخش آقايان ( رده سني زير 40 سال و رده سني بالاي 40 سال ) و فرزندان پسر (رده سني 8 تا 11 سال و 12 تا 15 سال ) به ميزباني هيات ورزش استان يزد و زير نظر داوران هيات ورزش استان فارس برگزار گرديد که نتايج نهايي در فايل ذيل الحاق مي باشد.