نتايج مسابقات مجازي رزمي وزارت نيرو
1400/01/14
اولين دوره مسابقات مجازي رزمي وزارت نيرو با حضور14استان و  44 ورزشکار  و 8 رده سني از تاريخ 99/12/11 لغايت 99/12/12 به ميزباني شرکت آب و فاضلاب البرز برگزار شد. نتايج نهايي مسابقات در فايل ذيل الحاق مي باشد.