بخشنامه بيست و دوم- ستاد پيشگيري و مقابله با كرونا (فعاليت اماكن و تأسيسات ورزشي صنعت آب وبرق)
1399/03/18

با عنايت به اطلاعيه‌های شماره 13 ، 14 ، 15 و  16 ستاد ملي مقابله با کرونا در ورزش در خصوص "بازگشايي اماکن ورزشي پس از کنترل همه ‏گيري کوويد19"، ضمن تأکيد بر مراقبت‏هاي کامل و اولويت حفظ سلامت کارکنان و خانواده آنان، جهت اجراء ابلاغ مي‏گردد. قابل ذکر است بخشنامه ، فرم ها و اطلاعيه ها در فايل هاي ذيل الحاق مي باشد.