اولين سمينار آنلاين ملي مديريت بحران کرونا با محوريت ورزش در خدمت سلامتي
1399/04/22
اولين سمينار آنلاين ملي مديريت بحران کرونا با محوريت ورزش در خدمت سلامتي به مناسبت هفته دولت در دوبخش ارائه مقالات و درس آموخته در شهريور ماه برگزار و به مقالات برتر جوايز نفيس اهدا خواهد شد.