اولين دوره مسابقات عکاسي وزارت نيرو (کوهنوردي) به ميزباني شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
1400/01/14