گزارش پانزدهمين دوره مسابقات سراسري واليبال خواهران وزارت نيرو
1398/09/02
پانزدهمين دوره مسابقات سراسري واليبال خواهران  از تاريخ 98/08/23 لغايت 98/08/29 با حضور 11 تيم و 97 ورزشكار به ميزباني هيات ورزش استان يزد شرکت توزيع نيروي برق  برگزار گرديد که در نهايت  تیم آب و فاضلاب استان اصفهان مقام اول مسابقات را کسب کرد و تیم  شرکت آب منطقه‌اي استان اصفهان مقام دوم و تيم صنعت آب و برق استان خراسان رضوي به مقام سوم دست یافته اند.همچنین تيم صنعت آب و برق يزد  موفق به كسب كاپ اخلاق این دروه از مسابقات شده اند.