گزارش مسابقات سراسري فوتسال برادران وزارت نيرو
1398/04/01
مسابقات سراسري فوتسال برادران وزارت نيرو  با حضور 350 ورزشکار از هياتهاي ورزش استاني صنعت آب و برق ، از تاريخ98/03/23  لغايت  98/03/30 توسط هيات ورزش استان اردبيل به ميزباني شرکت آب منطقه اي اردبيل برگزار گرديد. ورزشكاران در قالب 29 تيم با يكديگر به رقابت پرداختند ، كه از اين ميان هيات ورزش صنعت آب و برق استان اردبيل مقام اول ،هيئت ورزش استان خوزستان دوم ، هيات ورزش صنعت آب و برق استان گيلان سوم و هيات ورزش صنعت آب و برق استان مازندران عنوان چهارم مسابقات را كسب كردند. كاپ اخلاق دوازدهمين دوره مسابقات فوتسال به شرکت نيروگاه گازي خراسان رضوي تعلق گرفت.
 آقاي گل مسابقات به آقاي محمد امين فيض بخش از هيات ورزش استان  خوزستان و حسين منصوري از هيات ورزش صنعت آب و برق استان اردبيل با 8 گل زده به صورت مشترك داده شد.