گزارش مسابقات سراسري دارت و تيراندازي برادران وزارت نيرو
1398/03/26
 مسابقات سراسري تيراندازي و دارت برادران با حضور 178 ورزشکار از از هياتهاي ورزش استاني صنعت آب و برق ، از تاريخ 98/03/22  لغايت  98/03/23توسط هيات ورزش استان خراسان رضوي به ميزباني شرکت آب و فاضلاب مشهد برگزار گرديد. مسابقات تيراندازي باحضور 84 ورزشکار و  مسابقات دارت 94 ورزشكار  به رقابت پرداختند ، در رشته تيراندازي باتفنگ بادي تيم شركت توزيع نيروي برق گيلان مقام اول ، شركت آبفاي مشهد دوم و شركت آب و فاضلاب شهري قزوين عنوان سوم را كسب كردند . در رشته تپانچه نيز تيم آبفاي مشهد بر سكوي نخست ايستاد و تيم هاي توزيع نيروي برق گيلان و آب و فاضلاب قزوين به ترتيب دوم وسوم شدند.همچنين در رشته دارت  تيم صنعت آب وبرق استان فارس به عنوان قهرمان اين رشته شناخته شد و تيم هاي صنعت آب وبرق استان مركزي(الف) عنوان دوم و صنعت آب وبرق استان اردبيل (الف) آب منطقه اي عنوان سوم را كسب كردند.
 شايان ذكراست كاپ اخلاق پنجمين دوره مسابقات تيراندازي به سازمان آب و برق خوزستان و كاپ اخلاق هشتمين دوره مسابقات دارت به شركت آب و فاضلاب مشهد تعلق يافت.