گزارش مسابقات تنیس روی میز ( گرامیداشت شهدای صنعت آب و برق ) هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان
1398/09/12
بمناسبت گرامیداشت شهدای صنعت آب و برق استان خوزستان مسابقات تنیس روی میز آقایان با حضور مدیریت های برق شهرستانهای شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طی دو مرحله برگزار گردید که در برنامه مرحله اول مسابقات تنیس روی میز آقایان شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در تاریخ پنجشنبه مورخ98/08/09، براساس چهار منطقه و برنامه مرحله دوم مسابقات تنیس روی میز آقایان شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به میزبانی مدیریت برق شهرستان امیدیه در مجموعه ورزشی ولایت برگزار گرديد.