گزارش كوهپيمايي خانوادگي كاركنان شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
1398/02/17
برنامه كوهپيمايي خانوادگي همكاران شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي در ارديبهشت ماه سالجاري باحضور همكاران و خانواده محترمشان به مناسبت روز كار و كارگر برگزار گرديد.