گزارش سيزدهمين دوره مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دو و ميداني ميز خواهران وزارت نيرو
1398/10/22
سيزدهمين دوره مسابقات سراسری آمادگی‌جسمانی و دو و ميداني خواهران وزارت نیرو با حضور ۲۰۰ ورزشکاردرغالب ۲۶ تیم به میزبانی شرکت آب و فاضلاب مشهد برگزارشد. مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی و دومیدانی خواهران وزارت نیرو طی ۲ روز از تاريخ 98/10/17 لغايت 98/10/20 در مجموعه ورزشی شرکت آب وفاضلاب مشهد و سالن شهید بهشتی برگزار گردید. در پايان تيم آب و فاضلاب استان اصفهان مقام اول ، تيم آذربايجان شرقي مقام دوم ، تيم آب و فاضلاب استان تهران مقام سوم و كاپ اخلاق مسابقات آمادگي جسماني به تيم بوشهر تعلق گرفت.
مسابقات دو و ميداني باحضور 22 تيم در تاريخ 19/10/98 برگزار گرديد.در پايان تيم استان فارس مقام اول ،تيم استان خوزستان مقام دوم ، تيم استان هرمزگان مقام سوم و كاپ اخلاق اين دوره از مسابقات به شركت آب و فاضلاب مشهد تعلق گرفت.ضمناً نتايج مسابقات دو و ميداني و آمادگي جسماني در فايلهاي ذيل الحاق مي باشد.