گزارش کارگاه تئوری یک روزه ( آشنایی با مبانی آمادگی جسمانی ) صنعت آب و برق خوزستان
1398/11/21
بمنظور دانش افزایی کارکنان صنعت آب و برق خوزستان در جهت تحقق اهداف ورزش وزارت نیرو ، در تاریخ 98/11/15 کارگاه تئوری یک روزه آشنایی با مبانی آمادگی جسمانی در سالن اجتماعات شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار گردید.