طرح بزرگ اوقات فراغت تابستانه فرزندان کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق خوزستان(سازمان آب و برق خوزستان)
1398/07/08
طرح بزرگ اوقات فراغت تابستانه فرزندان کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق خوزستان(سازمان آب و برق خوزستان) در رشته های ورزشی بسکتبال، والیبال، پینگ پنگ، آمادگی جسمانی ، شنا، فوتسال، مدرسه فوتبال ، شطرنج ،تکواندو از تاریخ 98/4/9 لغایت 98/6/7 در مجموعه ورزشی گیت بوستان و با حضور 500 نفردر دو بخش پسران269 نفر ودختران 231نفر برگزار گردید