صعود گروه کوهنوردي به قله سبلان و افتتاح مدرسه فوتبال فرزندان پسر شرکت آب و فاضلاب آذربايجانشرقي
1398/05/20
  گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به قله سبلان  صعود کردند . همچنين  مدرسه فوتبال فرزندان پرسنل  با حضور مسئولين محترم شرکت و 50 نفر از فرزندان پرسنل در زمین چمن آب و فاضلاب افتتاح گرديد.