اصلاحيه بخشنامه مسابقات سراسري بدمينتون و شطرنج بانوان وزارت نيرو
1398/08/11
پيرو نامه شماره 2098/2027 مورخ 98/06/05 به اطلاع  می‏ رساند  مسابقات سراسري  بدمينتون و شطرنج خواهران از تاريخ 1398/09/04 لغايت 98/09/08 به ميزباني هيات ورزش استان فارس (شرکت توزيع نيروي برق استان) به مناسبت گرامي داشت شهداي صنعت آب برق برگزار خواهد شد.