برگزاري دوره آموزشي نقشه خواني و كار با قطب نما توسط هيئت ورزش هرمزگان
1398/07/28
دوره آموزشي نقشه خواني و كار با قطب نما توسط هيئت ورزش هرمزگان با همكاري هيئت كوهنوردي با حضور آقاي سعيد زنديان مدرس رسمي فدراسيون كوهنوردي در تاريخ 26 و 27 مهرماه در بندرعباس برگزار شد.