برگزاري دوره آموزشي كمك هاي اوليه و امداد و نجات توسط هيئت ورزش استان هرمزگان
1398/07/08
دوره آموزشي كمك هاي اوليه و امداد و نجات توسط هيئت ورزش استان هرمزگان و با همكاري هلال احمر استان در شهرويور ماه 98 به مدت 4 هفته (يك روز در هفته ) در شركت آب و فاضلاب استان برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره آشنایی همكاران با اصول اوليه امداد و نجات در هنگام حادثه و نحوه برخورد با آسیب و امداد رسانی به شخص مصدوم بود.