بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري فوتسال پيشکسوتان وزارت نيرو
1398/08/11
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  فوتسال پيشکسوتان به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان گيلان( شرکت توزيع نيروي برق)  از تاريخ 98/08/16 لغايت 98/08/23 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل ذیل الحاق می باشد.