بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دووميداني برادران وزارت نيرو
1398/09/04
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  آمادگي جسماني و دووميداني برادران به مناسبت گرامي‏داشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان البرز ( شرکت آب و فاضلاب )  از تاريخ 98/09/12 لغايت 98/09/15  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق در فایل  ذیل الحاق می باشد.