بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شنا و طنابکشي خواهران وزارت نيرو
1398/09/17
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  شنا و طنابکشي خواهران به مناسبت گرامي‏داشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان خوزستان ( شرکت توزيع نيروي برق اهواز )  از تاريخ 98/09/27 لغايت 98/09/29  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق در فایل  ذیل الحاق می باشد.