بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري بدمينتون برادران وزارت نيرو
1398/05/06
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  بدمينتون برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان زنجان ( شرکت آب و فاضلاب روستايي )  از تاريخ 98/06/05 لغايت 98/06/08 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.