آخرين مهلت ثبت نام و بخشنامه حضور در مسابقات سراسري فوتسال وزارت نيرو
1398/03/04
 
 به اطلاع كليه دبيران محترم هيات‌هاي ورزش صنعت آب و برق مي‌رساند  مسابقات سراسري فوتسال برادران وزارت نيرو  از تاريخ  1398/03/23 لغايت 1398/03/30  به ميزباني هيات ورزش استان اردبيل برگزار  خواهد شد. ضمناً زمان اعلام آمادگي و واريز هزينه هاي هر تيم حداکثر تا روز دو شنبه مورخ 98/03/13 مي باشد.
 
                            دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو