گزارش چهاردهمين دوره مسابقات سراسري تنيس روي ميز خواهران وزارت نيرو
1397/08/05
چهاردهمين دوره مسابقات سراسري تنيس روي ميز بانوان وزارت نيرو از تاريخ 97/7/26لغايت 97/8/1 به ميزباني شركت برق منطقه اي خراسان با حضور 15 تيم از استانهاي کردستان ، خراسان رضوي، آذربايجانشرقي ، آذربايجانغربي ، کرمان ، يزد ، گيلان ، شرکت مديريت منابع آب ايران ، توانير (شرکت برق منطقه اي تهران ، مديريت برق شبکه ) ، مهندسي آب و فاضلاب کشور (شرکت آب و فاضلاب تهران) ، مازندران و کرمانشاه به ميزباني هيات ورزش استان خراسان رضوي (شرکت برق منطقه اي خراسان)   در سه بخش تيمي ، دوبل و انفرادي  برگزار گرديد.. در نهايت نتايج ذيل توسط تيم هاي شرکت کننده کسب گرديد.
مسابقات تيمي :
مقام اول : تيم شرکت مديريت منابع آب ايران
مقام دوم : تيم هيات ورزش استان کرمان 
مقام سوم مشترک : تيم هاي هيات ورزش استان يزد و آب و فاضلاب آذربايجانغربي 
کاپ اخلاق : تيم برق منطقه اي خراسان 
مسابقات دوبل :
مقام اول : خانم ها رويا يعقوبي نژاد و الهام خرسندي نيا از آب و فاضلاب تهران
مقام دوم : خانم ها اکرم حاجي پور و نشمين مولود زاده از آب و فاضلاب آذربايجانغربي 
مقام سوم مشترک : خانم ها منيره مصطفي نژاد و افسون ظهوري از برق منطقه اي گيلان و فاطمه کوهکلاني از آب و فاضلاب آذربايجانغربي و لادن بهروزي از برق منطقه اي خراسان 
مسابقات انفرادي :
مقام اول : خانم سحر نوروزي از شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
مقام دوم : خانم شراره رحماني از هيات ورزش استان کرمان 
مقام سوم مشترک : خانم ها فاطمه حسيني از آب و فاضلاب خراسان رضوي و خانم اعظم طباطبايي برق منطقه اي تهران 
شايان ذکر است که عنوان بازيکن اخلاق اين دوره از مسابقات به خانم شادي شعباني از هيات ورزش استان کردستان تعلق گرفت.
مراسم اختتاميه نيز با حضور آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو، مهندس رياحي مدير عامل محترم شرکت برق منطقه اي خراسان و جمعي از مديران صنعت آب وبرق استان خراسان رضوي برگزار و به تيم ها و نفرات برتر حکم ، مدال ، کاپ و جوايز اهداء گرديد.