گزارش مسابقات سراسري واليبال برادران وزارت نيرو
1397/09/17
دوازدهمين دوره مسابقات سراسري واليبال برادران  از تاريخ 97/09/09  لغايت 97/09/15 با حضور 16 تيم و 178 ورزشكار به ميزباني هيات ورزش استان گلستان شرکت توزيع نيروي برق  برگزار گرديد که در نهايت  تیم توزيع نيروي برق گلستان مقام اول مسابقات را کسب کرد و تیم  شرکت برق منطقه اي سيستان بلوچستان مقام دوم و مديريت توليد برق نکا به مقام سوم دست یافته اند. همچنین   تيم برق منطقه اي خراسان به عنوان تیم با اخلاق این دروه از مسابقات معرفی شده اند
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس نصيري مدير عامل محترم شرکت توزيع نيروي برق ، جناب آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو  و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان گلستان برگزار گرديد.