گزارش مسابقات سراسري دارت خواهران وزارت نيرو
1397/08/27

 هفتمين دوره مسابقات سراسری دارت خواهران وزارت نیرو به میزبانی هیات ورزش استان مرکزي (شرکت برق منطقه اي باختر) از تاریخ 97/8/22 لغایت 97/8/25 با حضور 20 تیم و 62 نفر ورزشکار، بصورت تيمي، انفرادی و دوبل برگزار گرديد. که در نهايت تيم هاي شرکت آب منطقه اي مازندران، تيم منتخب استان يزد، شرکت برق منطقه اي استان مازندران به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند. کاپ اخلاق اين دوره از مسابقات نيز به تيم منتخب استان مرکزي اهداء گرديد. مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس شبيهي مدير عامل محترم شرکت برق منطقه اي باختر و رييس هيات ورزش استان مرکزي و آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب وبرق استان مرکزي برگزار گرديد.

گزارش مسابقات مذکور در فايل الحاقي ذيل ضميمه مي باشد.