گزارش هفتمين دوره مسابقات سراسري دارت برادران وزارات نيرو
1397/08/05
هفتمين دوره مسابقات سراسري دارت برادران از تاريخ 97/07/02  لغايت 97/07/04 با حضور 76 ورزشكار درقالب 21 تيم از  هيات ورزش استان هاي  فارس ، اردبيل، خراسان رضوي، کرمان ، آذربايجانغربي، يزد، مرکزي ، گيلان، شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، آذربايجانشرقي، زنجان، کردستان و تهران بصورت تيمي ، دوبل و  انفرادي  برگزار شد که در نهايت  تيم آب و فاضلاب استان فارس مقام اول ، تيم آب منطقه اي اردبيل مقام دوم و تيم آب و فاضلاب خراسان رضوي مقام سوم   را كسب نمودند. و کاپ اخلاق اين دوره از مسابقات به تيم هيات ورزش استان مرکزي اهدا گرديد.
نتايج مسابقات انفرادي :
مقام اول : آقاي بيات از هيات ورزش استان خراسان رضوي
مقام دوم : آقاي زماني از هيات ورزش استان کرمان 
مقام سوم مشترک : آقايان هاشمي شيرازي و نادري از هيات ورزش استان فارس
نتايج مسابقات دوبل :
مقام اول : آقايان رضا سليمي از هيات ورزش استان اردبيل و رضا اکبري از هيات ورزش استان مرکزي
مقام دوم :  آقايان خواجه پور از هيات ورزش استان کرمان و حسيني از تهران
مقام سوم مشترک : آقايان علي اکبري از هيات ورزش استان اردبيل ، حکيميان از هيات ورزش استان يزد، زارع از هيات ورزش استان آذربايجانغربي و محمد تقي معطي از هيات ورزش استان مرکزي
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس سليمان زاده مدير عامل محترم شرکت آب و منطقه اي و آقاي گنجور رئيس محترم انجمن دارت  وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان اردبيل  برگزار گرديد.