گزارش مسابقات سراسري تيراندازي خواهران وزارت نيرو
1397/08/27
پنجمين دوره مسابقات سراسري تيراندازي خواهران از تاريخ 97/8/22  لغايت 97/8/25 با حضور 50 ورزشكار در قالب 11 تيم از  استانهاي مازندران، يزد، کرمانشاه، تهران، قزوين، زنجان و مرکزي  به ميزباني هيات ورزش استان مرکزي شرکت برق منطقه اي  باختر بصورت تيمي و انفرادي برگزار گرديد که در نهايت  تيم هاي استان قزوين (شرکت آب منطقه اي) ، استان مرکزي و استان مازندران (شرکت آب منطقه اي) به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودند. كاپ اخلاق مسابقات نيز به تيم استان تهران (شرکت برق منطقه اي ) اهدا گرديد.
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس  شبيهي مدير عامل محترم شرکت برق منطقه اي باختر  و رييس هيات ورزش استان، جناب آقاي حسين زاده دبير شوراي مرکزي ورزش و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان مرکزي  برگزار گرديد. گزارش مسابقات مذکور در فايل ذيل الحاق مي باشد.