گزارش مسابقات سراسري بدمينتون برادران وزارت نيرو
1397/11/08
دومين دوره مسابقات  سراسري بدمينتون  برادران وزارت نيرو به توسط هيات ورزش استان خراسان رضوي به میزبانی شرکت آب منطقه ای  با حضور ٧٢ ورزشکار در قالب ١۵تیم از شرکتهای صنعت آب و برق کشور  به مدت ٣ روز و بصورت انفرادی و دوبل در دو رده سني بالاي 50 سال و زير 50 سال  برگزار شد. که در نهايت نتايج ذيل کسب شد:
زير 50 سال مسابقات انفرادي
مقام اول : سعيد صنعتي شرکت آب منطقه اي زنجان ، مقام دوم خسن خجسته شرکت توزيع نيروي برق گيلان و آقايان مسعود کاظمي (هيات ورزش استان گيلان ) و محسن نيکودل شرکت آب و فاضلاب مشهد
بالاي 50 سال مسابقات دوبل 
مقام اول حسين گلشاهي شرکت آب وفاضلاب مشهد، مقام دوم احمد وحدتي شرکت آب و فاضلاب مشهد وآقايان ناصر عليمرداني (شرکت آب و فاضلاب مشهد ) و ابوالفضل حسيني (شرکت آب و فاضلاب مشهد) مشترکا مقام سوم را کسب کردند.
مسابقات دوبل :
مقام اول آقايان احمد وحدتي و محسن نيکو دل شرکت آب و فاضلاب مشهد
مقام دوم آقايان حسين گلشاهي و سيد ابوالفضل حسيني شرکت آب و فاضلاب مشهد
و آقايان محمد شهبازي و محمود حيدري شرکت برق منطقه اي زنجان و علي اصغر محمديان و محمد شريعتي شرکت آب وفاضلاب مشهد مشترکا مقام سوم را کسب کردند.
مراسم اختتاميه نيز با حضور  آقاي مهندس علائي مدير عامل محترم شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي و آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان برگزار گرديد. و به تيم ها و نفرات برتر حکم، مدال ، کاپ و جوايز نقدي اهدا گرديد.