گزارش مسابقات سراسري شنا برادران وزارت نيرو
1397/02/23
هجدهمين دوره مسابقات سراسري شناي برادران از تاريخ 97/02/19  لغايت 97/02/21 با حضور 100 ورزشكار درقالب 20 تيم از  هيات ورزش استان هاي  خوزستان، کرمان، کردستان، گيلان، مازندران، زنجان، آذربايجانغربي، توانير، مرکزي، يزد، کرمانشاه، مديريت منابع آب ايران، خراسان رضوي بصورت تيمي ، انفرادي در دو رشته کرال سينه و قورباغه و مسابقات امدادي به ميزباني هيات ورزش استان خراسان رضوي (شرکت آب و فاضلاب مشهد)  برگزار گرديد که در نهايت  تيم شرکت هيات ورزش استان خوزستان مقام اول ، تيم هيات ورزش استان خراسان (الف) مقام دوم و تيم هيات ورزش استان گيلان مقام سوم  را كسب نمودند. كاپ اخلاق مسابقات نيز به تيم هيات ورزش استان يزد اهدا گرديد.
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و اعضاي محترم انجمن شناي وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان خراسان رضوي برگزار گرديد.