گزارش کوير نوردي سراسري وزارت نيرو به ميزباني هيات ورزش استان خراسان جنوبي
1397/12/04
  برنامه سراسري كوير نوردي كاركنان وزارت نيرو برگزار شد.
برنامه سراسري كويرنوردي كاركنان وزارت نيرو در كوير سه قلعه خراسان جنوبي به كار خود پايان داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو ، دبير شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو با اشاره به برگزاري موفق اين برنامه به عنوان آخرين برنامه تقويم ورزشي وزارت نيرو در سالجاري افزود : برنامه سراسري كويرنوردي باحضور 160 نفر از ورزشكاران و كاركنان اين وزارتخانه در روزهاي 97/12/1 لغايت 97/12/3 به ميزباني شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي در كوير سه قلعه برگزار شد.