چهاردهمين گردهمايي و دوازدهمين دوره مسابقات سراسري فوتسال برادران
1397/04/10
 با توجه به شرايط موجود بحراني آب و برق کشور و نيازبه برنامه‌ريزي لازم جهت صرفه‌جويي همه حوزه هاي صنعت آب و برق، بدينوسيله اعلام مي‌دارد برنامه‏ هاي چهاردهمين گردهمايي ورزش و دوازدهمين دوره مسابقات سراسري فوتسال وزارت نيرو برگزار نمي گردد.