قهرماني تيم ملي ايران در مسابقات جهاني تنيس روي ميز کارگري در کشور فرانسه
1397/03/30
مسابقات جهاني تنيس روي ميز کارگران با حضور 24 تيم  در شهر لابول فرانسه به مدت چهار روز برگزار شد. که در اين مسابقات تيم ملي جمهوري اسلامي ايران پس از شکست تيم هاي آلمان ، فرانسه ، بلژيک ، ليتواني و چک به مقام قهرماني مسابقات نائل آمد.