صعود کوهنوردان شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان به قله آزاد کوه
1397/06/11

 کوهنوردان  شرکت توزيع نيروي برق زنجان  در یک برنامه دو روزه به قله 4355 متري آزاد کوه  یکی از قلل مرتفع البرز مرکزی صعود کردند.

اعضای شرکت کننده در اين برنامه  عبارتند از : محمد رضا طاهريان – محمد باقري وند امير فرهادي ابراهيم جعفري رضا رضايي محمد آقايي – محمد رضا جعفري( سرپرست)