صعود سراسري كوهنوردان صنعت آب و برق به قله شيركوه يزد
1397/07/29
صعود سراسري كوهنوردان صنعت آب و برق به قله شيركوه يزد به ميزباني هيات ورزش استان يزد (شركت برق منطقه اي)باحضور 193 نفر از همكاران صنعت آب و برق در تاريخ 97/7/26 برگزار گرديد كه از اين تعداد 135 نفر موفق به صعود قله شده اند.