سيزدهمين جلسه هيات ورزش صنعت آب و برق استان تهران
1397/10/08
سيزدهمين جلسه هيات ورزش صنعت آب و برق استان تهران روز چهارشنبه مورخ 97/9/28 با موضوع برگزاري پنجمين جشنواره فرهنگي، ورزشي بمناسبت گراميداشت دهه فجر به ميزباني سازمان ساتبا برگزار گرديد.
لازم بذكر است دستورالعمل اجرايي پنجمين جشنواره و صورتجلسه پيوست مي باشد.