برگزاری جشنواره شنای دختران همکاران صنعت آب و برق استان اردبیل
1397/06/25
جشنواره شنای دختران همکار صنعت آب و برق استان اردبیل  به مناسبت هفته دولت و دهه امامت و ولایت روز پنجشنبه 15 شهریور سالجاری (رده سني  7 تا 18 سال) در محل استخر ایثار در رشته هاي کرال سينه ، قورباغه ، پروانه و حمل توپ در آب برگزار شد و نفرات ذیل به ترتیب  به مقام های اول تا سوم دست یافتند .
در شنای کرال سینه و قورباغه در رده سنی زیر 12 سال خانم ها : دینا بند علیزاده از (شرکت توزیع نیروی برق استان )، پریا آقا قلی زاده از (شرکت آب منطقه ای ) و هستی سیفی از (شرکت توزیع نیروی برق استان )
و شنای قورباغه بالای 12 سال خانم ها : بهار ستایش از (شرکت آب منطقه ای ) غزل تاروردیزاده از( شرکت توزیع نیروی برق استان )  و سیده اسرا آقایی از ( شرکت توزیع نیروی برق استان )
و شنای کرال سینه بالای 12 سال خانم ها : طوبی نجف زاده ، سما عبادی و زهرا توفیقی  هرسه نفر از شرکت آب منطقه ای  .