برگزاري گلگشت خانوادگي توسط هيات ورزش استان گيلان
1397/09/26
 گلگشت خانوادگي روز جمعه مورخ 97/09/23 به باغ یادگار پدر شاندرمن با حضور مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب و رئيس هيات ورزش استان گيلان با حضور 120 نفر از همکاران و خانواده هايشان برگزار گرديد.